Ukončit řežim celé obrazovky

LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o.

Služby

 • architektura
 • projektová činnost
 • kompletní dokumentace
 • objemová studie
 • architektonická studie
 • dokumentace k územnímu rozhodnutí
 • dokumentace ke stavebnímu povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • autorský dozor

Inženýring

 • předjednání záměru se státní správou
 • projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí
 • projednání dokumentace ke stavebnímu povolení
 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • odvolání ve správních řízeních
 • kolaudace

Developerský servis

 • kalkulace investičního záměru
 • harmonogram projektu
 • smlouva o dílo se stavební firmou
 • kompletní podklady pro tendr
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • organizace a zajištění klientských změn
 • zamezení víceprací
 • marketingové podklady

více…